W rozwoju prenatalnym dziecka wyróżnia się trzy okresy:

  1. Okres przedzarodkowy, który trwa od momentu zapłodnienia do końca 3 tygodnia.
   W jajowodzie dochodzi do zapłodnienia – komórka jajowa łączy się z plemnikiem. Powstała zygota wędruje wzdłuż jajowodu do macicy, dzieląc się na coraz więcej komórek Między czwartym a siódmym dniem to skupisko komórek (blastocysta) zagnieżdża się w błonie śluzowej ściany macicy.
  2. Okres zarodkowy, od początku 4 do końca 8 tygodnia. W tym krótkim czasie rozpoczyna się proces powstawania oraz szybkiego wzrostu wszystkich najważniejszych narządów ustroju nerwowego i układu sercowo–naczyniowego.

   4 tydzień

   6 tydzień

   8 tydzień

   1. Okres płodowy – od 9 tygodnia do końca 38 tygodnia. Zarodek stopniowo przekształca się w płód, a jego wygląd zewnętrzny, który jest zależny od rozwoju mózgu, serca, wątroby, kończyn, uszu, nosa, oczu – coraz bardziej upodabnia go do cech dziecka.

    9-12 tydzień

    13-16 tydzień

    17-20 tydzień

    21-25 tydzień

    26-29 tydzień

    30-34 tydzień

    35-38 tydzień

   płód podczas badania USG