Badanie genetyczne kosmówki po poronieniu wykonuje się metodą aCGH. Metoda CGH do mikromacierzy umożliwia analizę całego genomu w jednym badaniu oraz identyfikację niezrównoważonych aberracji chromosomowych, które nie mogą być rozpoznane w standardowej ocenie kariotypu. Służy też do pełnej identyfikacji abberacji, których pochodzenie chromosomowe nie może być ustalone klasycznymi metodami cytogenetycznymi. Stosowana jest jako metoda z wyboru w diagnostyce niepełnosprawności intelektualnej, autyzmu, cech dystrofii i wad rozwojowych.

Badanie wykonywane jest z płynu owodniowego, trofoblastu oraz krwi pępowinowej.
Wyniki badania otrzymuje się w 3-4 dni.

Metoda ta aCGH jest obecnie stosowana również do wykrywania przyczyn poronień samoistnych. Abberacje chromosomowe u zarodka/płodu są przyczyną obumarcia ciąż w 75%. Badanie wykonuje się z kosmówki.

Badanie kosmówki po poronieniu