Ciąża to bardzo ważny czas w życiu wszystkich rodziców. Oczekiwanie na dziecko przynosi wiele radości ale również troski o jego zdrowie.

Aby ten czas oczekiwania był spokojny, proponujemy przyszłym mamom wykonanie badań prenatalnych. Klinika Gameta Łódź, Gameta Gdynia i Gameta Warszawa od wielu lat specjalizują się w badaniach prenatalnych, USG wykonywane jest przez lekarzy o bardzo dużym doświadczeniu.

Korzyść z badań prenatalnych jest wymierna zarówno dla przyszłych rodziców jak i dziecka.

Badania prenatalne pozwalają wykryć choroby genetyczne i wady rozwojowe płodu już na bardzo wczesnym etapie ciąży. Niektóre z wykrytych wad można zacząć leczyć już na etapie życia płodowego. Co więcej, badania płodu są w pełni bezpieczne zarówno dla dziecka, jak i dla matki. Dowiedz się, jaka jest rola badań prenatalnych w ciąży i jakiej diagnostyce może poddać się ciężarna kobieta.

Jaka jest rola badań prenatalnych?

Dzięki diagnostyce prenatalnej rodzice mogą dowiedzieć się, jakie zmiany genetyczne dotknęły rozwijające się w organizmie matki dzieci. Jakie wady pozwalają można wykryć dzięki badaniom?

  • Choroby związane z aberracjami chromosomowymi. Należą do nich najpoważniejsze wady genetyczne, takie jak zespoły Downa, Pataua, Edwardsa czy Klinefeltera. Choroby te wynikają z liczbowy lub strukturalnych zmian chromosomalnych.
  • Wady kardiologiczne, takie jak wrodzone wady serca.
  • Wady rozwojowe, m.in. anemia, niedokrwistość sierpowata, wady w układzie moczowo-płciowym czy ośrodkowym układzie nerwowym.

Przeprowadzone jeszcze w czasie ciąży badania prenatalne mają dużą wartość diagnostyczną, dzięki nim można potwierdzić lub wykluczyć wady genetyczne i na tej podstawie świadomie podejmować decyzje o dalszym postępowaniu. Jeżeli wyniki badań są nieprawidłowe, wówczas lekarz wraz z rodzicami podejmuje decyzje o kierunku dalszego postępowania. Wiedza na temat rozpoznania pozwala na wcześniejsze przygotowanie się, oswojenie się z chorobą, zmianę organizacji życia rodzinnego. Zdiagnozowanie choroby dziecka w trakcie trwania ciąży daje także szansę lekarzom na ustalenie, czy dziecko będzie wymagało specjalistycznej pomocy w czasie porodu.

Prawidłowy wynik badania sprawia, że rodzice oczekują narodzin bez lęku o zdrowie dziecka.

Badania prenatalne Gameta

Wskazania do przeprowadzenia badań prenatalnych

Wykonanie badań prenatalnych zaleca się przede wszystkim wówczas, gdy:

  • wiek matki przekracza 35 lat,
  • w rodzinie któregoś z rodziców występują wady genetyczne,
  • któreś z rodziców jest obciążone wadami genetycznymi,
  • wcześniej urodzone dziecko cierpi na choroby genetyczne.

Badania płodu– jakie niosą korzyści?

Część z tych chorób można zacząć leczyć już w okresie życia płodowego. Jeśli zmiany, które zaszły u płodu, są niewyleczalne wówczas wiedza o ich występowaniu również jest niezwykle pomocna zarówno dla rodziców, jak i dla lekarzy.

Jakie korzyści dla rodziny?

Rodzice mają czas, by przygotować się na przyjście na świat chorego dziecka. Ważne jest nastawienie psychiczne i zdobycie odpowiedniej wiedzy na temat opieki nad dzieckiem wymagającym specjalnych warunków.

Wiedza o wadach płodu – przydatna dla lekarzy

Jeśli u dziecka rozwijającego się w łonie matki stwierdzono wady genetyczne lub rozwojowe, wówczas może ono potrzebować szczególnej opieki medycznej zaraz po porodzie. Dlatego posiadanie szczegółowej wiedzy na temat choroby dziecka  daje możliwość podjęcia odpowiednich kroków, zarówno podczas samego porodu, jak i późniejszej.

 

Kiedy wykonać badania prenatalne?

Żeby mieć pod kontrolą stan zdrowia dziecka, należy dbać o systematyczne przeprowadzanie badań płodu. Pierwsze USG genetyczne powinno być wykonane około 11, 12 lub 13 tygodnia ciąży, drugie badanie prenatalne przeprowadzane jest pomiędzy 18 a 23 tygodniem ciąży. Oczywiście każda ciąża jest prowadzona indywidualnie i badania prenatalne dobierane są do stanu zdrowia i potrzeb Pacjentki.

Chcemy aby czas oczekiwania na dziecko był dla przyszłych rodziców czasem spokoju, dlatego proponujemy kompleksową opiekę nad przyszłą mamą i jej dzieckiem. Gameta Łódź umożliwia wykonanie badań diagnostycznych, badań prenatalnych z krwi, oraz opiekę nad ciężarną przez cały okres ciąży przez zespół znakomitych położników.

Serdecznie zapraszamy przyszłe mamy! „Pozwól nam o siebie zadbać”