Specjalizuje się w:

 • konsultacje genetyczne
 • diagnostyka prenatalna
 • choroby dziedziczne

Przynależność do stowarzyszeń i towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Genetyczne
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu (PTMR)

Tytuły naukowe i certyfikaty:

 • 2005–2009 – studia doktoranckie w I Katedrze Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • 2004–2005 – staż podyplomowy, Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie
 • Genetyka kliniczna – egzamin specjalizacyjny 201 3r.
 • Doktor nauk medycznych nadany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi w 2009 r.
 • Research Fellow, Cardiology Department, Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, USA, staż naukowy 2002-2004
 • Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków – lekarz 2002 r.
 • od 2011 – recenzent w periodyku Pediatric Diabetes (IF 2,16), wydawnictwo: John Wiley & Sons A/S, edytor: Mark A. Sperling
 • od 2012 – Członek Kapituły konkursu Droga na Harvard
 • od 2014 – recenzent Narodowego Centrum Nauki

Języki obce:

 • angielski