Specjalizuje się w:

 • Kompleksowa opieka nad ciężarną
 • Prowadzenie ciąży wysokiego ryzyka
 • Prowadzenie ciąży fizjologicznej
 • Prowadzenie ciąży po metodach rozrodu wspomaganego (IVF)
 • Diagnostyka i leczenie poronień
 • Diagnostyka USG ciąży
 • Diagnostyka prenatalna w tym ocena wolnego DNA płodu u matki – test Panorama, Harmony, Nifty
 • Badania cytologiczne i mikrobiologiczne
 • Diagnostyka i leczenie niewydolności szyjki macicy – pesary szyjkowe

Przynależność do stowarzyszeń i towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Ginekologiczne (PTG)

Tytuły naukowe i certyfikaty:

 • Doktor nauk medycznych nadany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Położnictwo i Ginekologia – egzamin specjalizacyjny I stopnia i II stopnia
 • Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi

Języki obce:

 • angielski