Specjalizuje się w:

 • Kompleksowa opieka nad ciężarną
 • Prowadzenie ciąży wysokiego ryzyka
 • Prowadzenie ciąży fizjologicznej
 • Prowadzenie ciąży po metodach rozrodu wspomaganego (IVF)
 • Diagnostyka i leczenie poronień
 • Diagnostyka USG ciąży
 • Diagnostyka prenatalna w tym ocena wolnego DNA płodu u matki – test Panorama, Harmony, Nifty
 • Badania cytologiczne i mikrobiologiczne
 • Diagnostyka i leczenie niewydolności szyjki macicy – pesary szyjkowe

Przynależność do stowarzyszeń i towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Ginekologiczne (PTG)
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu (PTMR)
 • Europejskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii (ESHRE)

Tytuły naukowe i certyfikaty:

 • Doktor nauk medycznych nadany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2002r.
 • Położnictwo i Ginekologia – egzamin specjalizacyjny 2004r.
 • Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi – lekarz 1993r.
 • Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Łodzi – magister famacji 1998r.r.

Języki obce:

 • angielski