Specjalizuje się w:

  • Diagnostyka i leczenie poronień
  • Diagnostyka USG ciąży
  • Diagnostyka prenatalna w tym ocena wolnego DNA płodu u matki – test Panorama, Harmony, Nifty
  • Badania cytologiczne i mikrobiologiczne
  • Diagnostyka i leczenie niewydolności szyjki macicy – pesary szyjkowe