Specjalizuje się w:

  • Kompleksowa opieka nad ciężarną
  • Prowadzenie ciąży wysokiego ryzyka
  • Prowadzenie ciąży fizjologicznej
  • Prowadzenie ciąży po metodach rozrodu wspomaganego (IVF)
  • Diagnostyka i leczenie poronień
  • Diagnostyka USG ciąży
  • Diagnostyka prenatalna w tym ocena wolnego DNA płodu u matki – test Panorama, Harmony, Nifty
  • Badania cytologiczne i mikrobiologiczne
  • Diagnostyka i leczenie niewydolności szyjki macicy – pesary szyjkowe