W 2007 roku ukończył Akademię Medyczną w Warszawie, po czym rozpoczął staż podyplomowy w CSK Banacha oraz specjalizację z ginekologii i położnictwa w I Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2015 roku uzyskał tytuł Specjalisty Położnictwa i Ginekologii oraz obronił pracę doktorską zyskując tytuł doktora nauk medycznych. W 2017 uzyskał tytuł Specjalisty Perinatologii. W 2020 uzyskał stopnień doktora habilitowanego nauk medycznych.

Przez dwa lata pracował w Wielkiej Brytanii w King’s College Hospital oraz University College Hospital w Londynie. Odbył szkolenie pod okiem Profesora Kyprosa Nicolaidesa, pioniera w dziedzinie perinatologii na świecie. Posiada Diploma in Fetal Medicine wydany przez Fetal Medicine Foundation.

Interesuje się nowoczesną echokardiografią płodu, wykonuje diagnostykę inwazyjną ciąży, taką jak amniopunkcja, kordocenteza i biopsja kosmówki. Zajmuje się także powikłaniami ciąży wielopłodowej,  między innymi zespołem TTTS (zespół przetoczenia między bliźniętami).

Pierwszy w Polsce wykonał zabiegi fetoskopowej okluzji tchawicy płodu w przepuklinie przeponowej (FETO) oraz fetoskopowej wewnątrzmacicznej intubacji płodu.

Ukończył szkolenie w zakresie echokardiografii płodowej w King’s College Hospital London (2012), Royal Brompton Hospital London (2012) oraz Evelina Childrens Hospital London (2013). Nieustannie poszerza swoją wiedzę oraz umiejętności praktyczne na licznych szkoleniach i stażach zagranicznych. Uczestniczy w wielu projektach naukowych w Polsce i zagranicą.