Lekarz

Specjalizuje się w:
• prowadzenie ciąż pojedynczych i mnogich
• prowadzenie ciąż wysokiego ryzyka

Przynależność do stowarzyszeń i towarzystw naukowych:
• Polskie Towarzystwo Ginekologiczne (PTG)
• International Society for Twin Studies

Specjalizacje, certyfikaty
• Specjalista – Ginekolog i Położnik
• Specjalista perinatologii
• International Society for Twin Studies
• Doktor habilitowany uzyskany w I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2017r.
• Doktor nauk medycznych uzyskany w I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2010r. praca dotyczyła odczuwania bólu przez płód (obrona z wyróżnieniem)
Studia
• Studia medyczne – Wydział Lekarski Akademia Medyczna w Warszawie
• Studia doktoranckie w I Klinice Położnictwa i Ginekologii w Warszawie
Działalność naukowa:
• Publikacje w literaturze specjalistycznej o łącznym Impact Factor około 33, rozdziały w książkach i podręcznikach
• Wykładowca akademicki
• Udział w kongresach i spotkaniach naukowych poświęconych tematyce położniczo-ginekologicznej

Języki obce: angielski